gallery gullan

S*Heliotropes perseruppfödning / Persianbreeder    

BeMy Girl,kallad "Gullan" är en storväxt hona med lite säreget och lustigt humör. Ena gången är hon extremt kärvänlig för att i nästa bli en liten trätande ragata, det finns mycket hormoner i denna fröken. Men hon är endå snäll men visar gärna att hon vill bestämma. Hon är en Drottning som även ser mej som en adopterad undersåt.